Home » สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

  • ติดต่อได้ สอง ช่องทาง : 1 โทร 2 แอดLine
    โทรหมายเลข 080-4255-899 หรือ Add Line: STEP999TH เพื่อสมัครสมาชิก เราจะถามข้อมูลเล็กน้อยเพื่อยืนยันตัวท่าน
  • โอน : โอนเงินและส่งหลักฐาน
    โอนเงินเข้าเปิดบัญชี ตามบัญชีธนาคารที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ขั้นต่ำในการเปิดบัญชีคือ 100 บาท จากนั้นเติมได้ไม่มีขั้นต่ำ เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
  • รับ : รับรหัสผ่านเพื่อเข้าเล่น
    ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าเล่น (เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย) และกรุณาเก็บรักษารหัสของท่านไว้เป็นความลับ